Ambitiøs strategi sikrer Priess A/S markant vækst

En ambitiøs plan for vækst og skalering af produktionen sikrer Priess A/S en markant stigning i omsætning og indtjening for 2022. Virksomheden har base i Vinderup og er leverandør af bl.a. plug and play-teknikhuse og -stationer til forsyningssektoren. En resultatorienteret GET IT DONE-tilgang har givet fremgang og gearet virksomheden til en aggressiv vækstrejse.

For Priess A/S har det været et erklæret mål at skrue op for kapaciteten som nøgleleverandør til den grønne omstilling i forsyningssektoren. Fabriksfaciliteterne er redesignet, og produktionen er optimeret. Den ambitiøse vækstplan har med andre ord stået på sikker grund, og det er dén tilgang, der nu udmønter sig i årets resultater.

Omsætningen steg til 263 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 54 pct. sammenlignet med året før. På bundlinjen er resultatet steget til 18 mio. kr. før skat mod 0,6 mio. kr. i 2021.

– Vi er stolte af at kunne levere så stor en vækst i omsætningen og samtidig øge bundlinjen på trods af massive investeringer og ikke mindst de stigende komponentpriser, siger Thomas Rohde, CEO i Priess A/S, som uddyber:
– Vi er blevet gode til at styre kompleksitet, omkostninger og reagere på tabsgivende forretninger. Det er resultatet af den strategi, vi påbegyndte i 2022, og som vi fastholder. I indeværende år regner vi med en vækst på 50 procent, der kan bane vej for at runde 400 millioner kroner i omsætning.

Fremgang inden for alle områder

For Priess A/S har 2022 budt på fremgang inden for alle forretningsområder – fjernvarme, digital infrastruktur, energiforsyning og vand/industri. Ikke mindst selskabets plug and play-teknikhuse til montage på stedet kan effektivisere udrulningen af bæredygtig infrastruktur.

Den stærke efterspørgsel på disse teknikhuse fra forsyningssektoren kombineret med betydelige investeringer har banet vej for den markante vækst. Dertil kommer en vellykket strategiproces med introduktion af en GET IT DONE-tilgang, leanfilosofi samt et mere effektivt produktionsflow på fabrikken i Vinderup, så Priess i dag kan producere 2.000 transformerstationer årligt.

Antallet af medarbejdere er i 2022 steget med 60 til 220 i alt. Thomas Rohde hæfter sig ved, at det er lykkedes at integrere mange nye og samtidig fastholde de eksisterende medarbejdere. Det gode arbejdsmiljø er vigtigt for os, siger CEO’en, der ser trivsel som en forudsætning for de gode tal, der er præsteret på trods de udfordringer med komponentpriser og forsyningskæde.

Ekspansionen er stadig i fuld gang

Som nævnt er vækstambitionerne intakte for Priess A/S, også når det gælder 2023. I løbet af foråret i år er en ny fabrik på 2.000 m2 således blevet indviet i Herning, hvor der nu produceres teknikhuse til fjernvarme og digital infrastruktur.

– En stor, stor tak til alle involverede i projektet. Efter bare tre måneder var fabrikken fuldt oppe at køre, så den allerede nu bidrager til vores vækstmål for det indeværende år, siger Thomas Rohde.

Ledelsen planlægger desuden en udvidelse på 2.700 m2 i Vinderup. Det baner vej for en udvidelse af kapaciteten i 2024 med hele 50 procent til i alt 3.000 transformerstationer årligt, der blandt andet skal bruges til nye solcelleparker.

For Priess er det vigtigt at holde kompleksiteten i produktionen lav, så skaleringen kan ske løbende, og virksomheden hele tiden kan holde trit med efterspørgslen. Filosofien betyder, at et forretningsområde bliver udskilt i en egen enhed, lige så snart det når en vis størrelse, som det for eksempel er sket med den nye lokation i Herning.

– Vi investerer massivt i kapacitetsudvidelse, så vi kan imødekomme kundernes efterspørgsel. Vi er også klar til at følge kunderne over grænserne ved at investere i udenlandske faciliteter til produktion, når det er nødvendigt, slutter Thomas Rohde, CEO i Priess A/S.

Yderligere information
Thomas E. Rohde,
CEO, Priess A/S
Telefon +45 2476 1516
tro@priess.dk


Læs også denne nyhed i Børsen … klik her