Priess A/S Dansk kvalitet & design siden 1921

Du har projektet, vi har løsningen.
Vores hus er et kompetence-center inden for teknikhuse i alle størrelser og vi stiller gerne vores viden og erfaringer til rådighed.

Vi er en 100 år gammel virksomhed. 100 år hvor vi konstant har været i udvikling. Vores mål er at skabe fremtidssikrede løsninger der støtter op om den grønne omstilling.

Priess A/S sikrer fremtidens grønne forsyning

Der er i løbet af det sidste århundrede sket en stor forandring hos Priess A/S, der startede som en installationsforretning med radioapparater, til nu at operere indenfor teknikhuse- og forsyningssektoren. Igennem et århundrede, har Priess A/S udviklet sig fra at være en lille lokalvirksomhed, til en virksomhed med forbindelser i flere lande. Fra installationsforretning til første etablerede fabriksbygning i 1962. I dag er produktionen udvidet til 5 fabriksbygninger, stor malerkabine samt administrationsbygning på en og samme adresse.

Hos Priess A/S er konceptet Plug & Play blevet udviklet igennem erfaring fra kundeønsker og -tilfredshed. Konceptet startede indenfor transformerstationssegmentet, og er nu blevet udvidet til flere af vores produktsegmenter. Generelt står Priess A/S overfor en spændende ny tid, hvor alle produktgrupper understøtter og indgår i den grønne omstilling.

Priess A/S vil fortsætte den kundeorienterede tilgang med Plug & Play løsninger, og visionen om en grønnere og mere effektiv forsyning, og dermed ser fremtiden rigtig godt ud.

Seneste nyheder