Lavtemperatur shuntstation

Tidligere har man været nødt til at hæve trykket og temperaturen på hele ledningsnettet, for at have tilstrækkelig temperatur og flow hos forbrugerne i yderenden af området.

Formålet med en lavtemperatur shuntstation er, at køre ledningsnettet som lavtemperatur, hvilket vil spare på energiomkostninger ved et lavere varmetab i rørene og samtidig forbedre flowdækningen.

Plug & Play
Hos Priess vil vi gerne give kunden en følelse af både let- og tryghed, ved at levere stationen med komplet installation hvor den både er trykprøvet og EAFIS-testet (eftersyn og afprøvning før idriftsættelse). Det betyder at der ved installation, kun mangles at blive tilsluttet fjernvarmerør og forsyningskabel.

Detaljer


Fremløb med shuntfunktion
Hos Priess er det muligt, at der til en fremløbs pumpestation bliver tilføjet shuntfunktion. Det vil sige at det ikke blot kan øge differenstrykket, men at ledningsnettet også får en lavere fremløbstemperatur der giver mindre varmetab.
Ved at bruge en Standard fremløbs pumpestation med shuntfunktion, er det slut med at varmeværket skal tryk- og temperaturforøge til ledningsnettet, da alle dårlige forsyningsforhold elimineres. Ved at dette bliver muligt, kan man samtidig køre lavtemperatur, som spare på energiomkostninger ved et lavere varmetab.

Returløb med shuntfunktion
Her hos Priess er det muligt, at der til en returløbs pumpestation bliver tilføjet shuntfunktion. Det vil sige at det ikke blot kan hæve trykket i returløbsledningen, men samtidig køre lavtemperatur, som spare på energiomkostninger ved et lavere varmetab og opnår forbedret flowdækning.
Ved at bruge en Standard returløbs pumpestation med shuntfunktion, er det slut med at varmeværket skal tryk- og temperaturforøge til ledningsnettet, da alle dårlige forsyningsforhold elimineres.

Frem- og returløb med shuntfunktion
Det er muligt at kombinere de to ovenstående, og derved lave en station der både indeholder frem- og returløb med shuntfunktion.

Skal vi drøfte dit projekt?

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit behov og vores løsninger.

    Din specialist

    Lars E. Bech
    Produktchef – Teknisk Salg
    +45 5166 5064
    lbe@priess.dk