Pumpe- og boosterstationer


Standard fremløb
Formålet med fremløbs pumpestation er, at hæve trykket i fremløbsledningen og dermed sørge for tilstrækkelig differenstryk hos slutforbrugerne, i de kolde perioder.

Førhen har man været nødt til at hæve trykket på hele ledningsnettet, for at have tilstrækkelig differenstryk hos forbrugerne i yderenden af området. Ved at installere en Standard pumpestation strategisk i ledningsnettet, kan dårlige forsyningsforhold elimineres og der tilføres det krævede tryk til ledningsnettet, så trykforøgelse fra varmeværket bliver unødvendig.

Plug & Play
Hos Priess vil vi gerne give kunden en følelse af både let- og tryghed, ved at levere stationen med komplet installation hvor den både er trykprøvet og EAFIS-testet (eftersyn og afprøvning før idriftsættelse). Det betyder at der ved installation, kun mangles at blive tilsluttet fjernvarmerør og forsyningskabel.

Detaljer


Standard returløb
Formålet med returløbs pumpestation er, at hæve trykket i returløbsledningen og dermed sørge for at der er tilstrækkeligt tryk til at kunne nå tilbage til varmeværket.
Man har tidligere været nødsaget til at hæve trykket på hele ledningsnettet, så der har været forhøjet tryk hos forbrugerne i yderenden af området, for at have tilstrækkeligt tryk til at komme tilbage til varmeværket. Priess District Heating A/S gør det nu muligt at man kan installere en returløbs pumpestation i et område med faldende koter, hvor den statiske trykforøgelse på fremløbsledningen giver tilstrækkeligt differenstryk, men hvor varmeværket skal hæve trykket for, at kunne vende retur og overvinde modstanden i returløbsledningen og de statiske koter.

Frem- og returløb kombination
Det er muligt at kombinere de to ovenstående, og derved lave en station der både indeholder
frem- og returløb. Det betyder at husene her vil blive større, end hver for sig.

Skal vi drøfte dit projekt?

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit behov og vores løsninger.

    Din specialist

    Lars E. Bech
    Produktchef – Teknisk Salg
    +45 5166 5064
    lbe@priess.dk