Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik gælder fra 25. maj 2018

Priess A/S, Sevelvej 51, 7830 Vinderup (”Priess A/S”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og din personlige integritet, når du handler med Priess A/S og browser på vores hjemmeside. Denne Privatlivspolitik vil hjælpe dig med at forstå, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Privatlivspolitikken vil også forklare, hvordan du kan udøve dine rettigheder, når du betror os med dine personlige oplysninger. Vi beder dig om at læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem og gøre dig bekendt med indholdet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktinformationen, som findes i slutningen af denne Privatlivspolitik.

Vær opmærksom på, at vores hjemmeside og sociale medier kan indeholde links til og fra hjemmesider, der drives af andre end os. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider eller bruger tredjepartstjenester, skal du være opmærksom på, at de kan have deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Du bør derfor gøre dig bekendt med deres privatlivspolitik, før du giver dem dine personlige oplysninger.

Mindreårige

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn online, og vi markedsfører ikke bevidst til eller anmoder om personoplysninger fra børn under 18 år uden at indhente samtykke fra en verificeret forældremyndighedsindehaver.

Hvilke personoplysninger indsamler vi fra dig?

Når du handler med Priess A/S, både som køber og sælger, tilmelder dig til nyhedsbreve, deltager i konkurrencer, eller på anden måde er i kontakt med os kan vi indsamle personlige oplysninger om dig. Personoplysningerne, vi indsamler, afhænger af omstændighederne og i hvilken forbindelse du er i kontakt med os.

Personoplysninger som du aktivt stiller til rådighed for os

 • Navn, e-mail adresse, telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • Information fra dig på baggrund af en anmodning fra os, når du rapporterer et problem til os vedrørende en handel
 • Hvis du kontakter os, den adresse som du kontakter os fra
 • Alle andre oplysninger, der gives på tidspunktet for oprettelse som kunde, leverandør eller partner

Brugergenererede personoplysninger

Detaljer om hvilke produkter du køber

Vi kan også indsamle yderligere oplysninger om din brug af vores hjemmeside gennem cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere om dette i vores Cookiepolitik.

Personoplysninger indhentet fra tredjepart

Vi kan supplere de oplysninger, vi indsamler fra dig, med oplysninger, som vi modtager fra tredjepart. Dette kan f.eks. inkludere oplysninger, vi modtager fra tredjeparter, som leverer vores kreditvurderinger eller markedsføringstiltag mv.

Hvad sker der, hvis du forbinder dine sociale netværkstjenester med vores tjenester?

Du kan bruge din konto på sociale netværkstjenester, f.eks. din Facebook konto, til at dele eller like vores sociale netværkstjenester.

Bemærk venligst, at denne Privatlivspolitik ikke finder anvendelse, når du bruger funktionerne i din sociale netværkskonto. I stedet er dine interaktioner med disse funktioner underlagt privatlivspolitikken og andre politikker i de selskaber, der leverer tjenesterne.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysinger?

VORES FORMÅL:

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

A) Af hensyn til vores kontraktlige forhold:

 • For at kunne levere det aftalte til dig eller købe det aftalte, herunder at administrere vores kontraktlige forhold med dig
 • For at håndtere betaling og for at kunne levere ordre- og fakturaoplysninger til dig
 • For at holde styr på dine køb med henblik på at sikre, at vi kan give dig det indhold, som du har ret til
 • For at kommunikere med dig om kunde eller leverandørforholdet
 • For at levere tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, som du anmoder om fra os eller har givet samtykke til via vores kontaktformularer

B) Til legitime formål:

 • For at give dig tilbud, nyheder, informationer, produkter eller tjenester, som vi mener, kan være af interesse for dig, herunder skræddersy reklame, så det relaterer sig til dine sandsynlige interesser
 • For at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav

C) Til markedsføringsformål:

 • Til at sende dig nyhedsbreve, hvis du har samtykket hertil, som også kan indeholde tilbud, nyheder eller information relateret til vores tjenester. Vær venligst opmærksom på, at du på ethvert tidspunkt kan afmelde dig nyhedsbrevet

D) Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis der er nødvendigt for os for at overholde en retlig forpligtelse eller en afgørelse fra en myndighed.

Hvilket retligt grundlag i GDPR er behandlingen af dine personoplysninger baseret på?

Behandlingen af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet under:

 • punkt (A) er nødvendig for indgåelsen og opfyldelse af vores forpligtelser efter vores aftale med dig eller hvis du har givet samtykke hertil
 • punkt (B) er nødvendig for vores legitime interesser i at udvikle, administrere, beskytte og markedsføre vores tjenester såvel som fra et forretningsmæssigt og strategisk perspektiv
 • punkt (C) vil kun forekomme, hvis vi har modtaget dit samtykke til en sådan behandling
 • punkt (D) er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser

Er det obligatorisk for dig at stille dine personoplysninger til rådighed?

Personoplysninger, som vi anmoder om fra dig er påkrævet for, at vi kan levere vores Tjenester (af lovmæssige, kontraktmæssige, administrative, tekniske eller lignende grunde).

Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har rimelighed grund til at tro, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig:

 • For at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagningskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning;
 • For at beskytte vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller ansattes sikkerhed;
 • For at fremme eller forsvare mod klager eller juridiske krav i retten, administrative sager og procedurer og lignende;
 • For at vurdere kreditrisiko, til rapporteringsformål eller til at modtage betaling for vores Tjenester;
 • Som led i fusion og sammenlægning, forudsat at den potentielle køber eller sælger indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik;
 • Til eksterne revisorer og tilsynsmyndigheder

TREDJEPARTSLEVERANDØRER

Vi kan bruge tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som f.eks. at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle kreditoplysninger, at yde kundeservice, indsamle gældsanalyse samt forbedre data, behandle forespørgsler fra kunder og udføre andre former for statistiske analyser. Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personlige data, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til og opbevares på en destination indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Vi træffer alle rimelige, nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og har iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet ovenfor under “HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER”. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger.

Data slettes løbende når en kunde eller leverandør har været inaktiv i 15 år. Vi vurderer løbene vores informationer og i visse tilfælde vil vi slette inden eller beholde længere hvis det er et krav i forhold til retslige, kontraktlige eller lignende forhold.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Vi opretholder dog sikkerheds- og hændelsesplaner, herunder planer for håndtering af evt. brud på datasikkerheden, i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse for at håndtere dette rettidigt og begrænse enhver negativ effekt af en sådan hændelse.

Hvordan kan du få adgang til dine personoplysninger?

Vi forstår, at du til tider kan have brug for yderligere oplysninger fra os om dine personoplysninger, og hvordan de behandles, eller at du måske ønsker at opdatere eller rette de personoplysninger, du har givet os. Derfor har du blandt andet følgende rettigheder:

 • RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER: Du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og, i så fald, at få adgang til personoplysningerne og informationen
 • RET TIL AT FÅ BERIGTIGET PERSONOPLYSNINGER: hvis du opdager, at personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at korrigere sådanne personoplysninger
 • RET TIL AT FÅ SLETTET PERSONOPLYSNINGER ( RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT):under visse omstændigheder, f.eks. hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om og opnå sletning af dine personoplysninger fra os.
 • RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores legitime formål til at behandle dine personoplysninger, har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning.
 • RET TIL AT PROTESTERE MOD BEHANDLING: under visse omstændigheder, f.eks. hvis du anfægter vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling.
 • RET TIL AT INDGIVE KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED: Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til din tilsynsmyndighed.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække et sådan samtykke tilbage når som helst (det vil dog ikke påvirke behandlingen baseret på dit samtykke før tilbagetrækningen) ved at kontakte os eller ved at opdatere indstillingerne i Tjenesten (hvor relevant).

Kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger for at foretage en anmodning i forbindelse med dine rettigheder. Vi vil gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at svare på din anmodning inden for 30 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning inden for periode på 30 dage, vil vi give dig besked om dette, grunden til forsinkelsen, og hvornår vi forventer at være i stand til at opfylde din anmodning.

Ændringer til denne privatlivspolitik

Vores Privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Derfor bør du sørge for at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Vi vil slå eventuelle ændringer af Privatlivspolitikken op her, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse såsom via e-mail. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Vi vil også holde tidligere versioner af denne Privatlivspolitik i et arkiv til din gennemgang.

Kontakt

Databeskyttelsesansvarlig for Priess A/S kan kontaktes via e-mail priess@priess.dk.

Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til priess@priess.dk

Vi er underlagt og bundet af Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 20116/679 af 27. april 2016 om databeskyttelse (”GDPR”), lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (”persondataloven”).