Grøn vækst sprænger rammerne hos Priess A/S

Indholdsfortegnelse

Priess A/S, leverandør af bl.a. plug-and-play transformerstationer til forsyningssektoren, gearer op med ny flowfabrik i Vinderup og etablering af en ny produktionsenhed. Det sker for at imødekomme en stærkt stigende efterspørgsel i forbindelse med den grønne omstilling og målet om reduktion af CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030.

Priess A/S er en nøgleleverandør til den grønne omstilling i forsyningssektoren, og nu iværksætter virksomheden en ambitiøs plan for at optimere produktionen og skrue op for kapaciteten. Målet er at tredoble kapaciteten i 2024, og derfor bliver den eksisterende fabrik i Vinderup gennemgribende redesignet, mens dele af produktionen flyttes til en ny lokation tæt ved den østjyske motorvej.

– Vi gearer op på to fronter, så vi kan øge produktionen af vores plug-and-play transformerstationer og leve op til forsyningsselskabernes stigende behov, forklarer Thomas Rohde, CEO i Priess A/S og uddyber om baggrunden: Stationerne er en nøglekomponent i udbygningen af elnettet, der nu skal klare en eksplosiv stigning i ladestandere, solcelleparker og varmepumper.

Sammen om at løfte opgaven

– Som markedsleder har vi oplevet, at store kunder har udtrykt bekymring for, om vi kunne imødekomme efterspørgslen, men med investeringen i både et redesign af den eksisterende fabrik og etablering af en helt ny produktionsenhed er vi klar til at levere de transformerstationer, der skal til i et tæt parløb med forsyningsselskaberne, fastslår Thomas Rohde.

Folketinget har vedtaget, at der skal ske en firedobling af den samlede danske elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030*. Det skal ske med blandt andet solcelleparker, som Priess leverer plug-and-play-løsninger til, og behovet for transformerstationer vil derfor mangedobles. I det hele taget vil der blive investeret stort i elnettet i de kommende år, og her er stationerne fra Priess en vigtig forudsætning for at komme i mål.

For at sætte tallene i perspektiv kræver hver solcellepark op til 250 transformerstationer og en lang række yderligere installationer. Potentialet er derfor enormt, hvis de ambitiøse mål skal nås.

Store strategiske investeringer

Tidligere på året iværksatte Priess A/S en strategiproces. Det er den proces, der nu udmøntes i en række tiltag, der sikrer større kapacitet i Vinderup, introduktion af leanfilosofien samt etablering af en ny enhed. De nye faciliteter skal rumme produktionen af fjernvarmestationer, huse til fiber- og bredbåndstationer samt teknikhuse. Produktionen af transformatorstationer koncentreres i den eksisterende fabrik, der som nævnt bliver totalt redesignet til en såkaldt flowfabrik.

I år forventes omsætningen hos Priess A/S at vokse med 50 procent til 250 millioner kroner, der er ansat 50 nye medarbejdere og ordrebeholdningen er kraftigt stigende. Der er en klar forventning om en rentabel drift og forbedret resultatudvikling. Der er også udarbejdet en investeringsplan for de kommende tre år, hvor målet er en omsætning på 500 millioner kroner i 2025. En plan der bakkes op af Cordsen familien, der ejer Priess via Cordsen Capital.

Vejen derhen skal ikke mindst bygge på en stærk og dedikeret indsats fra medarbejderne, forklarer CEO for virksomheden.

Forbilledet er EM-holdet fra ’92

– Vi skal være europamestre nøjagtig som 1992-fodboldlandsholdet. De kom op i omdrejninger på meget kort tid og skabte et vinderhold. På samme måde har vores medarbejdere i dén grad øget produktiviteten. De har fået ild i øjnene og er megastolte af, at vi er leverandør til den grønne omstilling, siger Thomas Rohde.

Hos Priess har medarbejderne bevist, at vejen til vækst går gennem stærke værdier og en stærk kultur. Derudover fremhæver Thomas Rohde, at det er lettere at rekruttere nye medarbejdere, når man skaber et vinderteam. I det kommende år forventer Priess at øge antallet af medarbejdere med 25-30.  

– Lige i øjeblikket prioriterer vi det danske marked, hvor vi oplever en meget høj vækst. Men virksomheden er også allerede repræsenteret på det tyske marked inden for fjernvarme og fiber. Ambitionerne på lidt længere sigt er at ekspandere på de nære skandinaviske og europæiske markeder gennem opkøb, greenfield-etablering eller lignende, og vi er meget optimistiske, slutter Thomas Rohde, CEO i Priess A/S.

*) Kilde – Klimaministeriet:

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/jun/aftale-om-et-mere-groent-og-sikkert-danmark-

Om Priess A/S

Priess A/S er Danmarks førende leverandør af transformer-, fjernvarme-, fiber- og bredbåndstationer samt teknikhuse til forsyningssektoren. Virksomheden leverer både standard og kundetilpassede løsninger, hvor stationerne leveres som fuldt monterede plug-and-play-løsninger, der er klar til at blive sluttet til på byggepladsen.

Priess A/S beskæftiger 215 medarbejdere i Vinderup, fordelt på produktion, salg, administration, planlægning og udvikling/teknisk afdeling. Løsningerne afsættes på det danske og de nære markeder.

Priess A/S er et traditionsrigt firma med rødder tilbage til 1921. Virksomheden er lokalt forankret med vestjyske værdier og tager et stort socialt ansvar i lokalområdet. Virksomheden har en loyal og engageret medarbejderstab, der er med til at sikre den særlige ånd.

Yderligere information

Thomas E. Rohde, CEO, Priess A/S
Telefon: +45 2476 1516
Email: tro@priess.dk