Partnerskab øger genanvendelse og bringer rapportering på forkant

Indholdsfortegnelse

Erhvervslivet rammes af nye rapporteringsregler for affald i 2025. Det er en stor udfordring for en virksomhed som Priess A/S i Vinderup, som vil reducere mængden af affald og øge genanvendelsen. En aftale med Stena Recycling A/S kommer de nye regler i forkøbet og baner vej for at opfylde de grønne ambitioner.

Priess A/S er vokset betydeligt de senere år. Virksomheden er en nøglespiller i hele den grønne omstilling som leverandør af teknikhuse til forsyningssektoren og den digitale infrastruktur, og det forpligtiger at være en del af klimadagsordenen. Virksomheden har skruet op for sine affalds- og genanvendelsesambitioner, men antallet af affaldstyper stiger, og lige om hjørnet venter nye regler.

– Tidligere havde vi flere aftagere til vores affald, men det bliver simpelthen for besværligt med de nye rapporteringsregler fra 2025, hvor vi skal aflevere en samlet redegørelse for genanvendelse og CO2-aftryk. Derfor strømliner og ensretter vi vores affaldshåndtering ved at samarbejde med Stena Recycling, siger Karl Bruzen, lager- og logistikchef hos Priess A/S.

– Vi skal gøre det så nemt som muligt for Priess at indsamle affald og dokumentere resultaterne. Priess har en erklæret målsætning om at blive bedre til at genanvende, og det rådgiver vi om, så de kan øge graden af genanvendelse og samtidig reducere mængden af affald, siger Maiken Villerup, Strategic Account Manager hos Stena Recycling.

Stena Recycling varetager fremover indsamlingen af alle typer affald fra Priess. Det omfatter i dag 20 fraktioner som for eksempel metal, plastik, kemi, jern/metal og beton. Den årlige affaldsmængde er anslået til 400-500 ton.

Rådgivning reducerer affaldsmængden

– Som jernindustriel virksomhed med mange års erfaring har vi godt styr på sortering af metaller, så de genanvendes mest effektivt. Som en del af aftalen har vi dog bedt Stena Recycling om at gå alle fraktioner igennem for at optimere håndteringen yderligere, fortæller Martin Olesen, QHSE-koordinator hos Priess.

Der har været særligt fokus på at reducere affaldsmængderne, ikke mindst inden for restaffald, brændbart affald og affald til deponi.

– Samlet opdeler vi nu i 20 forskellige fraktioner, og rådgivningen har betydet, at vi har været i stand til at reducere deponi og restaffald betydeligt. Plast opdeler vi nu klar og farvet akryl, hvilket har øget genanvendelsen betydeligt og reduceret fraktionen af brændbart, siger Martin Olesen, som også fortæller, at det er planen at reducere brændbart affald og deponi med op til 50 procent.

Rapportering på forkant med kravene

Som en del af partnerskabet stiller Stena Recycling en kundeportal til rådighed med data og information om virksomhedens affald, sparet deponi, CO2-aftryk, sparet CO2 osv. Dermed kommer Priess og Stena Recycling 2025-rapporteringsreglerne i forkøbet, for nu kan Priess stille de nødvendige data til rådighed i forbindelse med auditeringer og ESG-regnskabet, hvor der er særligt fokus på CO2-aftryk og genanvendelse.

– Kundeportalen er et godt værktøj, fordi de kan følge hvor meget affald genanvendes, hvor meget går til deponi og hvor meget går til energiudnyttelse. Vi kan se, at det motiverer dem til at blive bedre til at sortere og dermed øge andelen, der genanvendes, siger Maiken Villerup.

Samtidig opfyldes de kommende reglers øgede krav til sporbarhed, fordi dokumentationen fra Stena Recycling og deres samarbejdspartnere er på plads vedrørende genanvendelse og den videre håndtering af affald fra Priess’ produktion.

– En pæn del af vores materialer kan genanvendes, og fra 2025 skal vi kunne dokumentere, at det også sker i praksis, oplyser Martin Olesen.

Priess afsætter primært deres teknikhuse til forsyningssektoren, hvor husene indgår i den grønne omstilling. Ifølge Karl Bruzen er der ingen tvivl om, at forsyningsselskaberne vil stille store krav til deres leverandører om reduktion af CO2-aftryk og veldokumenteret affaldshåndtering.

– Det nye tiltag bringer Priess på forkant med udviklingen og de kommende krav, fastslår han.

Holdningsændring er nødvendig

Ifølge QHSE-koordinator hos Priess, Martin Olesen, har virksomheden allerede høste værdifulde erfaringer: Vi kan genanvende langt mere plast end vi troede muligt. Men vi kan også se, at det nok tager lidt mere tid, end vi forventede at få implementeret den nye tilgang til affald.

Her hjælper samspillet med Stena Recycling, fordi de har erfaring og ved, hvor skoen trykker, når erhvervslivets store miljø- og klimaambitioner skal realiseres.

– Processen betyder også, at vi er begyndt at kigge indad for at se, om der er nogle af indkøbte materialer, der kan erstattes med andre og mere bæredygtige, siger Martin Olesen.

Hans kollega, lager- og logistikchef Karl Bruzen, supplerer: Processen gør os i stand til at opstille mere præcise og ambitiøse målsætninger for reduktion og genanvendelse af vores affald. Vores nøglekunder er store forsyningsselskaber, og dem skal vi kunne tilbyde dokumentation for, at vi har styr på CO2-aftryk, affaldsmængder og en forsvarlig genanvendelse. Det kan vi nu.

Martin Olesen, Karl Bruzen fra Priess A/S og Maiken Villerup, Strategic Account Manager hos Stena Recycling A/S