Priess A/S skal levere størstedelen af fremtidens grønne netstationer

Priess A/S skal levere størstedelen af fremtidens grønne netstationer – hvilket indbefatter SF6-fri teknologi til CeriusRadius elnet på en 3-årig aftale 🌿

Tilgangen er som nævnt, at det skal gøres på den mest bæredygtige måde, og derfor er et udbud på transformerstationer uden den kraftige drivhusgas SF6 til en estimeret værdi på 900 millioner kroner netop blevet afgjort.

Dette skridt er en del af Cerius-Radius’ bæredygtighedsstrategi og fremmer innovative løsninger. Vakuum-teknologi og atmosfærisk luft erstatter SF6 i de nye netstationer, hvilket bidrager til at reducere drivhusgasemissioner. Cerius-Radius leder vejen mod en mere ansvarlig og bæredygtig udvikling af elnettet – hvilket forventningen om at opstille 800 nye netstationer bare i 2024, understreger meget kraftigt.

Vi er meget stolte af at være blevet udvalgt – og ser frem til at levere ind på strategien, om en mere bæredygtig og innovativ fremtid.

Læs mere om nyheden på Cerius-Radius’ Linkedin side her.