Statusopdatering Priess A/S

Det er nu omkring en måned siden, at der blev indført fornuftige forholdsregler, for at vi som samfund kan begrænse og forsinke udbredelsen af Corona virus i Danmark.

Priess A/S følger situationen tæt, både internt og eksternt i relation til kunder og leverandører. Situationen kan ændres fra time til time, hvorfor ledelsen er i løbende kontakt for at navigere hurtigt og rigtigt, når forudsætninger ændres.
Indtil videre holder Priess A/S produktionen godt i gang, men er naturligvis påvirket af de forholdsregler, der er indført og et antal karantæneramte medarbejdere. Der er ikke konstateret Corona hos hverken medarbejdere eller familier. De medarbejdere der er i karantæne, er udelukkende i karantæne af sikkerhedshensyn jævnfør myndighedernes anbefalinger.

Priess A/S forsøger at holde kapaciteten gennem overarbejde og ansættelser, men realistisk set vil vi gennem den kommende periode have lidt længere leveringstid end normalt.

Der er speciel fokus på forsyningen af råvarer og komponenter til produktion og installation af de færdige produkter. Der begynder, med henvisning til Corona, at komme meldinger fra nogle udenlandske leverandører, foreløbigt omkring forlænget leveringstid.

For standardprodukter og komponenter har Priess A/S et godt beredskab til at finde alternative leverandører og har derfor ikke oplevet mangler.

For specifikke komponenter som eksempelvis mellemspændingsanlæg og transformatorer, har flere leverandører adviseret længere leveringstid. Flere af Priess A/S kunder disponerer selv flere af disse kritiske komponenter. Det er derfor vigtigt, at der koordineres tæt, så eventuelle omprioriteringer aftales til mindst mulig gene. De kritiske komponenter Priess A/S selv disponerer, ligger koordineringsinitiativet hos Priess A/S, og vi vil hurtigst muligt advisere, hvis det bliver relevant.

Er der forholdsregler hos de enkelte kunder, som har konsekvens for eksempelvis levering eller andet, vil vi gerne løbende opdateres. Foreslår at dette koordineres med den sædvanlige Priess A/S kontaktperson alternativt ring på telefon 97441011.

Ændrer situationen sig vil vi løbende opdatere. Foreløbigt er vi overbeviste om, at med de indførte forholdsregler, kan vi holde produktionen kørende på et fortsat højt niveau.

Download nyheden som PDF her.